تاریخچه سیزده بدر؛ چرا سیزده بدر نحس است؟

به گزارش مینی ست، تاریخچه سیزده بدر این است که ایرانیان باستان در شروع سال نو پس از دوازده روز جشن به یاد 12 ماه سال، سیزدهم نوروز را به باغ و صحرا می رفتند.

تاریخچه سیزده بدر؛ چرا سیزده بدر نحس است؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - سخن پیرامون جشن سیزده بدر، همانند دیگر جشن های ملی و باستانی ایران، احتیاج به پژوهش زیاد و مقدمه چینی ای طولانی دارد. به ویژه جشنی با این گستره برگزاری و سابقه طولانی که این پهنه و زمان؛ تغییراتی ژرف در آیین ها و مراسم ویژه این روز ایجاد نموده است.

روز سیزدهم فروردین یا همان سیزده بدر از جمله روزهایی است که حکایت ها و روایت های فراوانی درباره آن گفته شده و جالب آنکه متداول ترین حکایت درباره این روز، نادرست ترینِ این تعبیرهاست و سیزدهمین روز نوروز، روزی مقدس نزد ایرانیان باستان بوده است. در این راستا تلاش بر این بوده است تا خردورزانه ترین و مستندترین گفتارها، نوشتارها و نگرش ها را در این زمینه گردآوری کنیم.

گفته می شود ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از دوازده روز جشن دریافت و شادی کردن که به یاد دوازده ماه سال است، روز سیزدهم نوروز را که روز فرخنده ایست به باغ و صحرا می رفتند و شادی می کردند و در حقیقت با این ترتیب رسمی بودن دوره نوروز را به سرانجام می رسانیدند. می توان گفت معقول ترین موردی که درباره سیزده به در گفته می شود همین است.

بهتر است در آغاز، پیشگفتاری پیرامون عدد 13 و روز سیزدهم و اینکه آیا این عدد و این روز در ایران و فرهنگ ایرانی نحس است داشته یا نه فراهم آوریم :

نخست باید به این موضوع توجه داشت که در فرهنگ ایرانی، هیچ یک از روزهای سال نحس و بد یمن یا شوم شمرده نشده، بلکه چنانچه می دانیم هر یک از روزهای هفته و ماه نام هایی زیبا و در ارتباط با یکی از مظاهر طبیعت یا ایزدان و امشاسپندان داشته و دارند، و روز سیزدهم هر ماه خورشیدی در گاه شماری ایرانی نیز تیر روز نام دارد که از آن ِخبرنگاران تیشتر، خبرنگاران باران آور می باشد و ایرانیان از روی خجستگی، این روز را برای نخستین جشن تیرگان سال، انتخاب نموده اند.

همچنین در هیچ یک از متون کهن و هیچ دانشمند و نویسنده ای، از این روز به بدی یاد ننموده اند بلکه در بیشتر نوشتارها و کتاب ها، از سیزدهم نوروز با عنوان روزی فرخنده و خجسته نام برده اند.

برای نمونه کتاب آثار الباقیه جدولی برای سعد و نحس بودن روزها دارد که در آن جدول در مقابل روز سیزدهم نوروز کلمه سعد به معنی نیک و فرخنده آورده شده است.

ارتباط با مسیحیت و اروپا

اما پس از نفوذ فرهنگ اروپایی در زمان حکومت صفویان رسید که در این فرهنگ نیز عدد 13 را نحس می دانستند و هنوز هم با پیشرفت های علمی و فناوری پیشرفته اروپا، این خرافات عمیقا در دل بسیاری از اروپاییان وجود دارد که در مقایسه با خرافات شرقی، شمارگان آن ها کم نیست و مثال های بسیار دیگری مانند داشتن روزی بد با دیدن گربه سیاه رنگ، احتمال رویدادی شوم پس از رد شدن از زیر نردبام یا شوم بودن گذاشتن کلید خانه روی میز آشپزخانه،خوش شانسی آوردن نعل اسب و بسیاری موارد خرافی دیگر که خوشبختانه تا کنون وارد فرهنگ ما نشده اند و برای ما خنده آور هستند.

برخی از محققان عقیده دارند که عقیده به نحوست عدد سیزده اثری است که از ارتباط و مجاورت با عالم مسیحیت به زرتشتیان و بعد از آنان مسلمانان انتقال یافته است. اصل این عقیده به این صورت است که یهودای اسخر یوطی یکی از دوازده حواری مسیح نقشه کشید تا وی را تسلیم مخالفانش کند و قرار گذاشت تا وقتی وارد محفل مسیح شود، او را ببوسد تا دشمنان او بتوانند تشخیص دهند که کدام یک از افراد حاضر در محفل مسیح است. بدین ترتیب مسیح دستگیر شد و چون یهودای اسخر یوطی سیزدهمین فردی بود که به جرگه مسیح و یازده شاگرد دیگرش در آمد و شماره آنان به سیزده رسید مسیح گرفتار؛ محاکمه و به دار آویخته شد. عیسویان بدین علت عدد سیزده را شوم می دانند.

اما تنها چیزی که در فرهنگ ایرانی می توانیم درباره عدد سیزده پیدا کنیم، بد قلق بودن عدد 13 به خاطر خاصیت بخش ناپذیری آن است.(این خود نشانه ای از دانش بالای ایرانیان از ریاضی و به کارگیری آن در زندگی روزمره است).

اما وقتی درباره نیکویی و فرخندگی این روز بیشتر دقت می کنیم منابع معقول و مستند با سوابق تاریخی زیادی را می یابیم. همانطور که گفته شد سیزدهم فرودین ماه که تیر روز نام دارد و متعلق به فرشته یا امشاسپند یا ایزد سپند (مقدس) و عظیمواری است که در متون پهلوی و در اوستا تیشتر نام دارد و جشن عظیم تیر روز از تیر ماه که جشن تیرگان است به نام او می باشد.

در گاهشماری ایرانی، هر روز ماه، نام ویژه ای دارد. به عنوان مثال، روز نخست هر ماه، اورمزد روز و روز سیزدهم هر ماه تیر روز نامیده می شود و متعلق به ایزد تیر است. تیر در زبان اوستایی تیشتَریَه خوانده می شود و هم نام تیشتر، ایزد باران است. با توجه به اطلاق دریافت نام ایزد باران، می توان گفت که تیر در نزد ایرانیان باستان نمادی از رحمت الهی بوده است. تیر در کیش مزدیسنی؛ مقام بلند و داستان شیرین و دلکشی دارد و جشن عظیم تیر روز از تیر ماه نیز که جشن تیرگان است به نام او می باشد.

فروردین ماه نیز که هنگام جشن و سرور و شادمانی و زمان فرود آمدن فروهرها است و تیر روز از این ماه نخستین تیر روز از سال می باشد در میان ایرانیان باستان بسیار گرامی بوده و پس از دوازده روز جشن که یادآور دوازده ماه سال است، روز سیزدهم را سرانجام رسمی روزهای جشن نوروز می دانستند و با رفتن به کنار جویبارها؛ باغ و صحرا و شادی کردن در واقع جشن نوروز را با شادی به سرانجام می رساندند و به قول امروزی ها حسن ختامی بود بر عظیم ترین جشن سال.

فلسفه روز سیزده فروردین

در صحن کاخ سلطنتی دوازده ستون از خشت خام برپا می کردند که در هریک از آنها یکی از حبوبات دوازده گانه را می کاشتند و به کـُشتی که از پشم گوسفند بافته می شود، شش قسمت است که هر قسمت دوازده رشته می شود که بطور مجموع هفتاد و دو نخ می شود، می بستند. عدد شش اشاره است به شش گاههنبار و عدد دوازده به یاد دوازده ماه است و هفتاد و دو هم به هفتاد و دو فصل یسنا اشاره دارند.

ایرانیان باستان عمر جهان را دوازده هزار سال می پنداشتند و معتقد بودند هرچه جهان به سرانجام این دوازده هزار سال نزدیکتر می شود، پلیدی ها و غلبه آن ها به نیکی ها بیشتر می شود تا آنکه در سرانجام این عمر دوازده هزار ساله رستاخیز به وقوع می پیوندد و جهان از همه بدی ها پاک می شود.

بنابراین فردای رستاخیز در اصل نخستین روز از هزاره سیزدهم و آغازگر زمانی است مبرّا از همه ناپاکی ها. به همین علت عدد سیزده به عنوان نماد آغاز و تولد دوباره، احترام زیادی نزد ایرانیان داشت و سیزدهم فروردین نیز نشانه ای بود از آغاز آفرینش در طبیعت بهاری که خود، همیشه یادآوری از رستاخیز بوده و هست. پس ایرانیان در این روز به جشن و پایکوبی می پرداختند و بدین ترتیب خود را برای آغاز سالی پرتلاش و پر برکت آماده می کردند.

چرا سیزده بدر نحس است؟

تا کنون هیچ دانشمندی ذکر ننموده که سیزده نوروز نحس است بلکه قریب به اتفاق روز سیزده نوروز را بسیار سعد و فرخنده دانسته اند. برای مثال در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی، جدولی برای سعد و نحس بودن روز ها واقع شده است که در آن برای سیزدهم نوروز که تیر روز نام دارد، کلمه سعد به معنی نیک و فرخنده آمده است. بعد از اسلام چون سیزدهم تمام ماه ها را نحس می دانند، به اشتباه سیزدهم عید نوروز نحس شمرده شد.

حادثه های عظیم گیهانی در روزگاران کهن، بارها فلاکت و بلاهای بسیار برای جهانی خاکی ما پدید آورده اند. از این حادثه ها و بلایا در متون کهن نام برده شده است. در برخی کتب مذهبی مانند اوستا، ودا، تورات، انجیل و کتاب های پهلوی و. . . اشاره ای به این حادثه ها شده است. زمین لرزه و سیل و طوفان بسیار رخ داده، اما همیشه بدترین آن ها در خاطر مردمان پایدار مانده است. یکی از حادثه های سهمگین گیهانی که ذکر آن در تورات آمده، در روز سیزدهم سال نو مصری که مانند جشن فروردین ایرانی به هنگام تعادل بهاری خورشید گرفته می شد به وقوع پیوسته و موجب مرگ عده زیادی شده است. این روز مصادف با روز سیزدهم ماه ایرانی است.

در آن روز سیزدهم سال نو، گویا خبرنگاران ای دنباله دار در فضای زمین درخشیده است به طوری که در افق ایران نیز آن را دیده اند. بر اثر برخورد این خبرنگاران با زمین، آتشفشان ها آغاز آتشفشانی نموده اند و زمین لرزه ای سهمگین روی داده است و کاخ ها ویران گشته اند . این حوادث، این اندیشه را در ذهن مردم پدیدار کرد که هر چند هزار سال یک بار واقعه ای این چنینی رخ خواهد داد. از همین رو است که مردم به طور سنتی در هر سال به هنگام روز سیزدهم فروردین منتظر واقعه ای سهمگین بوده اند، از این جهت خانمان خود را رها می کردند و در این روز زیر سقف و بام نمی ماندند، تا اگر زمین لرزه ای رخ دهد در امان بمانند.

رفته رفته روز سیزدهم سال و در پی آن شماره سیزده، رنگ نحوست گرفت و مردم در همه جای جهان از عدد سیزده پرهیز کردند اما امروز دیگر مدت هاست که پلاک خانه ها و مغازه ها را به صورت 1+12 نمی نویسند و حتی برعکس دیده می شود که عدد سیزده برای برخی ها به جای نحوست، خوش شانسی می آورد!

اصطلاح سیزده به در

مشهور است که واژه سیزده به در به معنای در کردن نحسی سیزده است. اما وقتی به معانی واژه ها نگاه کنیم برداشت دیگری از این واژه می توان داشت. در به جای دره و دشت می تواند جایگزین شود. به عنوان مثال علامه دهخدا، واژه در و دشت را مخفف دره و دشت می داند.

یکی از معانی واژه به ، طرف و سوی می باشد. مانند اینکه می گوییم به فروشگاه.

پس با نگاهی کلی می توان گفت واژه سیزده به در به معنای سیزدهم به سوی در و دشت شدن می باشد که همان معنی بیرون رفتن و در دامان طبیعت سر کردن را می دهد.

فلسفه سیزده بدر در تاریخ ایران باستان

همانطور که پیشینه جشن نوروز را از زمان جمشید شاه می دانند؛ درباره سیزده به در (سیزده بدر) هم روایت هست که:

جمشید، شاه پیشدادی، روز سیزده نوروز را در صحرای سبز و خرم خیمه و خرگاه بر پا می نماید و بارعام می دهد و چندین سال متوالی این کار را انجام می دهد که در نتیجه این مراسم در ایران زمین به صورت سنت و آیین درمی آید و ایرانیان از آن پس سیزده بدر را بیرون از خانه در کنار چشمه سارها و دامن طبیعت برگزار می نمایند.

اما برای آنالیز دیرینگی جشن سیزده بدر از روی منابع مکتوب، تمامی منابع مربوط به دوران قاجار می باشند و گزارش به برگزاری سیزده به در در فروردین یا صفر داده اند. از همین رو برخی پژوهشگران پنداشته اند که این جشن بیش از یکی دو سده دیرینگی ندارد اما با دقت بیشتر در می یابیم که شواهدی برای دیرینگی این جشن وجود دارد.

همانطور که پیش از این گفته آمد، تنوع و گوناگونی شیوه های برگزاری یک آیین، و دامنه گسترش فراخ تر یک باور در میان مردمان، بر پایه قواعد مردم شناسی و فرهنگ عامه، نشان دهنده دیرینگی زیاد آن است.

همچنین مراسم مشابه ای که به موجب کتیبه های سومری و بابلی از آن آگاهی داریم، آیین های سال نو در سومر با نام زگموگ و در بابل با نام آکیتو دوازده روز به درازا می کشیده و در روز سیزدهم جشنی در آغوش طبیعت برگزار می شده. بدین ترتیب تصور می شود که سیزده بدر دارای سابقه ای دست کم چهار هزار ساله است.

اسطوره باران در روز سیزدهم

قصه روز سیزدهم از این قرار بود که در گاهشماری قدیم (ایران باستان) سیزدهمین روز از هر ماه، روز تیر نام داشت. این نام، از نام ایزدی به نام تیشتر (Tishtar) گرفته شده بود و این ایزد با باران و طراوت ارتباط داشت زیرا تیشتر، اصل و ریشه همه آب ها و سرچشمه باران و باروری بود.

او آنقدر اهمیت داشت که حتی برایش یک صورت متجلی در آسمان ها نیز در نظر گرفته بودند که پر نورترین خبرنگاران آسمان بود. خبرنگاران ای که منجمان آن را به نام شِعرای یمانی می شناختند و به قول امروزی ها گل سر سبد خبرنگاران های دب اکبر بود.

داستان جنگ این ایزد با دیو خشکسالی در باور ایرانیان بسیار جالب است. داستان اینگونه آغاز می شد که ابتدا دیو خشکسالی به هر ترفندی از بارش باران ممانعت می کرد. تیشتر به یاری ایزدِ باد، آب ها را از زمین برداشت و به آسمان راهنمایی کرد. سپس به مدت 10 شبانه روز خود را به شکل مرد جوان بلند قامتی درآورد که قدرت پرواز داشت و بدین ترنیب در آسمان ها جای گرفت و توانست از ابرها به سوی زمین باران بفرستد.

این باران یک باران معمولی نبود بلکه هر قطره آن به عظیمی جثه یک انسان تنومند بود. بنابراین پس از چنین بارشی؛ آب، زمین را فرا گرفت و جانوران موذی را از میان برد و اگر عده ای از آن ها نیز جان سالم به در بردند همگی در سوراخ های خود مخفی شدند.

یک بار دیگر ایزدِ باد دست به کار شد و آب ها را به کرانه های زمین برد و یک دریای اسطوره ای به وجود آورد به نام دریای فراخکرد (Farakhkard). همین که دیو خشکسالی داشت متوجه اقدامات تیشتر و یارانش شد، تیشتر این بار خود را به شکل گاوی زرین شاخ درآورد و 10 شبانه روز دیگر به این شکل در آسمان پرواز کرد و همچنان از ابرها باران باراند.

به همین ترتیب در دهه سوم به هئیت اسبیی سفید و زیبا درآمد و به کار خود ادامه داد. در این زمان که به شکل اسب درآمده بود از آسمان به دریای فراخکرد رفت تا آنجا را از زهر جانوران زیانبخش پاکیزه کند اما گویا دیو خشکسالی دست او را خوانده و او نیز خود را به شکل اسبی درآورده بود که یال و گوش نداشت و سیاه و ترسناک به نظر می رسید. در اینجا بود که نبردی مستقیم میان آن ها شکل گرفت.

در آغاز این جنگ، دیو خشکسالی نیرومندتر از تیشتر عمل کرد و پیروز شد. نتیجه این پیروزی آن شد که توانست ایزد تیشتر را هزار گام از دریای فراخکرد دور و جهان را برای مدتی دچار خشکی و تشنگی کند. تیشتر، ناراحت و شکست خورده به پیشگاه خداوند رفت و شکایت کرد که ناتوانی او، از آن جهت بوده که مردم دعا و نیایش شایسته ای برای او به جای نیاورده اند. خداوند برای جبران این شکست به او نیرویی داد برابر 10 مرد جوان، 10 کوه، 10 رود و ... . با این پشتوانه در نبرد دوم، تیشتر پیروز شد و این بار او بود که توانست دیو خشکسالی را هزار گام دور کند و باز هم با یاری ایزدِ باد ابرها را به هر سوی آسمان راند تا همه جا را سرشار از باران نمایند.

در این داستان همانطور که تیشتر همکارانی داشت، دیو خشکسالی نیز در از دیوهای دیگری یاری گرفته بود. یکی از این دیوها در شکل دریافت رعد و برق نقش داشت. زیرا در نبرد دوم، وقتی ایزد تیشتر گُرز خود را بر آتشی که در ابرها نهفته بود، کوبید آتش شراره کشید و یکی از یاوران دیو خشکسالی از وحشت خروشی برآورد و هلاک شد. همین امر باران را شدیدتر و فراوان تر کرد. تیشتر کم کم توانست به خشکسالی غلبه کند و 10 شبانه روز برای زمین باران بفرستد.

زهری که از جانوران موذی بر روی زمین باقی مانده بود همراه با این آب ها به دریاها رفت و شوری و تلخی آب دریاها را سبب شد. اما در عوض آب های پاکیزه به مزارع و چراگاه ها راه یافت و سرسبزی و طراوت را به ارمغان آورد.

این اتفاق فرخنده در سیزدهمین روز ماه، در یک زمان اساطیری رخ داد. بنابراین برای مردمانی که در سرزمینی خشک زندگی می کردند و همیشه از خشکسالی بیم داشتند؛ روز باران، روز مقدسی بود. به ویژه وقتی این روز از پی نوروز و در آغاز بهار از راه می رسید. پس باید برای تماشای طراوت بهاری و همراه شدن با طبیعت از خانه ها بیرون می آمدند و با برگزاری جشنی که در دلِ آئین های مذهبی شان نهفته بود، دست به سوی آسمان می بردند و برای داشتن سالی پر باران دعا و نیایش می خواندند.

با این کار دلخوری تیشتر را نیز رفع می کردند تا او به یاری کشت و کارشان بیاید. آن ها سبزه ها را به آب روان می سپردند تا در محضر تیشتر تأکید نمایند که سرسبزی و باروری در گرو آب و باران است و با این حرکت نمادین از او می خواستند بارش را از آن ها دریغ نکند.

برگزاری مراسم سیزده بدر

همانگونه که اشاره شد شیوه های برگزاری این جشن و همچنین مراسم و آداب این روز بسیار متفاوت و گسترده می باشد که در اینجا به تفصیل نمی توان به آن ها پرداخت. اما همانطور که می دانیم سیزدهم فروردین تیشتر روز می باشد و آغاز نیمسال دوم زراعی و مردمان ایرانی برای نیایش و گرامیداشت تیشتر، ایزد باران آور و نوید بخش سال نیک به کشتزارها و مزارع خود می رفتند و در زمین تازه روییده و سرسبز و آکنده از انبوه گل و گیاهان صحرایی به شادی و ترانه سرایی و پایکوبی می پرداختند و از گردآوری سبزه های صحرایی و پختن آش و خوراکی های ویژه غافل نمی شدند.

بخشی دیگر از آیین های سیزده بدر را هم باورهایی تشکیل می دهند که به نوعی با تقدیر و سر نوشت در پیوند است. برای نمونه فال گوش ایستادن ،فال گیری (به ویژه فال کوزه)، گره زدن سبزی و گشودن آن ،بخت گشایی (که درسمرقند و بخارا رایج است) و نمونه های پرشمار دیگر ...

بازی های گروهی، ترانه ها و پایکوبی های دسته جمعی، گردآوری گیاهان صحرایی، خوراک پزی های عمومی، بادبادک پرانی، سوارکاری، نمایش های شاد، هماوردجویی جوانان، آب پاشی و آب بازی بخشی از این آیین هاست که ریشه در باورها و فرهنگ اساطیری دارند. از جمله شادی کردن و خندیدن به معنی فروریختن اندیشه های پلید و تیره، روبوسی نماد آشتی، به آب سپردن سبزه سفره نوروزی نشانه هدیه دادن به ایزد آب آناهیتا و گره زدن علف برای شاهد قرار دادن مادر طبیعت در پیوند میان زن و مرد، ایجاد مسابقه های اسب دوانی که یادآور کشمکش ایزد باران و دیو خشک سالی است.

در متون کهن فارسی به بیرون شدن از خانه ها و به صحرا رفتن در روز سیزدهم فروردین اشاره ای نشده است. توجیه دیگری که برای مراسم نوروز شده این است که، روز سیزدهمِ سال نو گویا در دوران های کهن روز ویژه طلب باران بهاری برای کشتزار های نودمیده بوده است. روزهای ماه در ایران قدیم نامی ویژه داشت و هر یک متعلق به ایزدی بود و روز سیزدهم متعلق به ایزد تیر یا تیشتری بود، که ایزد باران است. برای این که این ایزد پیروز باشد، لازم بود که همه مردمان در نماز از او نام برند و او را بستایند و از او طلب باران نمایند. روز سیزدهم نوروز گویا روز رسمی همه مردم برای طلب باران، برای همه سرزمین های ایران بوده است و خوردن غذای روز در دشت و صحرا نشانه همان فدیه گوسفند بریان است که در اوستا آمده و افکندن سبزه های تازه دمیده نوروزی به آب روان جویبارها تمثیلی است از دادن فدیه به ایزد آب در آناهیتا و ایزد باران و جویبارها تیر. در این روز مردم همه به دشت و صحرا می فرایند و از بامداد تا شامگاه به شادی و سرور می پردازند.

آیین های سیزده بدر

این رویداد دارای آیین های ویژه ای است که در درازای تاریخ پدید آمده و اندک اندک چهره سنت به خود گرفته است. از آن جمله می توان آیین های زیر را برشمرد.

  • گره زدن سبزه
  • سبزه به رود سپردن
  • خوردن کاهو و سکنجبین
  • پختن غذاهای متنوع به ویژه
  • آنالیز علف گره زدن

افسانه آفرینش در ایران باستان و موضوع نخستین بشر و نخستین شاه و دانستن روایاتی درباره کیومرث دارای اهمیت زیادی است. در اوستا چندین بار از کیومرث سخن به میان آمده و او را نخستین پادشاه و نیز نخستین بشر نامیده است.

گفته های حمزه اصفهانی در کتاب سِنی ملوک الارض و الانبیاء صفحه های 23 تا 29 و گفته های مسعودی در کتاب مروج الذهب جلد دوم صفحه های 110 و 111 و بیرونی در کتاب آثار الباقیه بر پایه همان آگاهی است که در منبع پهلوی وجود دارد که:

مَشیه و مَشیانه که دختر و پسر دو قلوی کیومرث بودند، روز سیزدهم فروردین برای نخستین بار در جهان با هم ازدواج کردند. در آن موقع چون عقد و نکاحی شناخته نشده بود ! آن دو از طریق گره زدن دو شاخه موُرد، پایه ازدواج خود را بنا نهادند و چون ایرانیان باستان از این راز به خوبی آگاهی داشتند، آن مراسم را به ویژه دختران و پسران دم بخت انجام می دادند. امروزه نیز دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی، نیت می نمایند و علف گره می زنند.

این رسم از زمان کیانیان تقریبا فراموش شد و در زمان هخامنشیان دوباره آغاز شد و تا امروز باقی مانده است.

در کتاب مُجمل التواریخ چنین آمده است

اول مردی که به زمین ظاهر شد، پارسیان آن را گل شاه نامیدند، زیرا که پادشاهی او الا بر گل نبود، پس پسر و دختری از او ماند که مشیه و مشیانه نام دریافتد و روز سیزده نوروز با هم ازدواج کردند و در مدت پنجاه سال هیجده فرزند بوجود آوردند و چون مُردند، جهان نود و چهار سال بی پادشاه بماند.

همانگونه که شباهتی بین چارشنبه سوری و نوروز امروزی متداول در تهران و شهرهای عظیم، با شیوه های اصیل و کهن آن وجود ندارد، سیزده بدر امروزی نیز تنها نامی از یک جشن کهن را برخود داشته و هیچ شباهتی به آیین کهن و یادگار نیاکان ما ندارد. نحوه اجرای این جشن، مانند بسیاری از دیگر آیین های ایرانی، عمیقا از شیوه اصیل و باستانی خود دور شده است و به شکل فعلی آن، دارای سابقه تاریخی در ایران نیست.

اگر در گذشته مادران و پدران ما، سبزه های نوروزی خود را در این روز به صحرا می برده و برای احترام به زمین و گیاه، آن را در آغوش زمین می کاشته اند، امروزه ما آن را به سوی یکدیگر پرتاب می کنیم و تکه تکه اش می کنیم. سیزده بدرِ پیشینیان ما، روزی برای ستایش و دعا برای طلب باران فراوان در سال پیش رو، برای گرامیداشت و پاکیزگی طبیعت و مظاهر آن، و زیست بوم مقدس آنان بوده است. در حالیکه امروزه روز ویرانی و تباهی طبیعت است!

چهارده به در اصطلاحی است که به جای سیزده به در در مواردی به کار می رود و منظور آن گشت و گذار در طبیعت در روز 14 فروردین است. برخی اهالی خرم آباد به جای سیزدهم فروردین، روز چهاردهم را به تفریح در طبیعت اختصاص می دهند آنها 13 فروردین را در خانه می مانند و آن را سیزده غریب می نامند. این به این مفهوم است که در این روز مردم غیر بومی خرم آباد برای تفریح بیرون می فرایند و خود خرم آبادی ها یک روز بعد به دامن طبیعت می فرایند.

منبع: setare.com
انتشار: 28 بهمن 1399 بروزرسانی: 28 بهمن 1399 گردآورنده: miniset.ir شناسه مطلب: 1396

به "تاریخچه سیزده بدر؛ چرا سیزده بدر نحس است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تاریخچه سیزده بدر؛ چرا سیزده بدر نحس است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید