وضعیت 9 دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی، برترینها در 14موضوع

به گزارش مینی ست، دانشگاه ملی تایوان از سال 2007 دانشگاه های دنیا را بر اساس کمیت و کیفیت عملکرد آنها در مقالات علمی مورد رتبه بندی قرار می دهد و هر ساله 500 دانشگاه برتر دنیا را معرفی می نماید.

وضعیت 9 دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی، برترینها در 14موضوع

این نظام علاوه بر رتبه بندی کلی، 300 دانشگاه برتر را در 6 زمینه و 14 موضوع رتبه بندی می نماید.

در این نظام، ارزیابی توسط 8 شاخص در سه محور بهره وری پژوهش، تاثیر پژوهش و تعالی پژوهش انجام می گردد. اطلاعات شاخص های این نظام از پایگاه ISI استخراج می گردد.

وزن هر یک از شاخص ها نیز معین شده است. بهره وری پژوهش (با وزن 25 درصد) شامل تعداد مقالات در 11 سال گذشته (با وزن 10 درصد) و تعداد مقالات در امسال (با وزن 15 درصد).

تاثیر پژوهش (با وزن 35 درصد) شامل تعداد استنادها در 11 سال گذشته (با وزن 15 درصد)، تعداد استنادها در دو سال اخیر (با وزن 10 درصد) و میانگین تعداد استنادها در 11 سال گذشته (با وزن 10 درصد).

تعالی پژوهش (با وزن 40 درصد) شامل مقدار شاخص H در دو سال گذشته(با وزن 10 درصد)، تعداد مقالات پر استناد در 11 سال گذشته (با وزن 15 درصد) و تعداد مقالاتی که در امسال در مجلات با ضریب تاثیر بالا به چاپ رسیده اند (با وزن 15 درصد).

زمینه های ارزیابی شامل کشاورزی، پزشکی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی است.

موضوعات ارزیابی شامل علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم شناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری است.

10 دانشگاه برتر جهان بر اساس رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان سال 2018

رتبه دانشگاه کشور امتیاز نهایی
1 هاروارد آمریکا 97.9
2 استانفورد آمریکا 95.5
3 جان هاپکینز آمریکا 95.3
4 تورنتو کانادا 94.9
5 آکسفورد انگلستان 94.1
6 واشنگتن سیاتل آمریکا 93.6
7 میشیگان آمریکا 92.8
8 کالج لندن انگلستان 92.0
9 انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا 91.8
10 کمبریج انگلستان 90.9

از تعداد 837 دانشگاهی که در این رتبه بندی مورد آنالیز قرار گرفته اند تعداد 9 دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور دارند.

دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی سال 2018 دانشگاه ملی تایوان

رتبه جهانی نام دانشگاه
367 دانشگاه تهران (امتیاز 50.9)
434 دانشگاه علوم پزشکی تهران (امتیاز 49.7)
601-650 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
601-650 دانشگاه تربیت مدرس
651-700 دانشگاه صنعتی اصفهان
651-700 دانشگاه صنعتی شریف
رتبه ای ذکر نشده است دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه ای ذکر نشده است دانشگاه علم و صنعت ایران
رتبه ای ذکر نشده است دانشگاه شیراز

زمینه های ارزیابی شامل کشاورزی، پزشکی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی است.

وضعیت دانشگاه های ایرانی در زمینه های 6 گانه ارزیابی رتبه بندی سال 2018 دانشگاه ملی تایوان

زمینه دانشگاه برتر جهان در زمینه دانشگاه های ایرانی حاضر در زمینه
کشاورزی دانشگاه واگنینگن هلند رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه 182

دانشگاه تربیت مدرس رتبه 401-450

پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا رتبه یک جهانی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه 243
مهندسی دانشگاه شانگهای چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه 79

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 126

دانشگاه صنعتی شریف رتبه 163

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 186

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه 233

دانشگاه تربیت مدرس رتبه 246

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل رتبه 288

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رتبه 451-500

علوم زیستی دانشگاه هاروارد آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه 287

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی رتبه 451-500

علوم طبیعی دانشگاه کالیفرنیا برکلی آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه 351-400

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه 451-500

علوم اجتماعی دانشگاه هاروارد آمریکا رتبه یک جهانی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه 401-450

موضوعات ارزیابی شامل علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم شناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری است.

وضعیت دانشگاه های ایرانی در رده بندی موضوعی 14 گانه رتبه بندی سال 2018 دانشگاه ملی تایوان

موضوع دانشگاه برتر دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی
علوم کشاورزی دانشگاه واگنینگن هلند رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه 76

دانشگاه تربیت مدرس رتبه 185

دانشگاه فردوسی مشهد رتبه 258

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه 278

دانشگاه شیراز رتبه 301-350

مهندسی شیمی دانشگاه شانگهای چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه 35

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 124

دانشگاه تربیت مدرس رتبه 133

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 181

دانشگاه صنعتی شریف رتبه 218

دانشگاه تبریز رتبه 221

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه 228

دانشگاه شیراز رتبه 282

دانشگاه صنعت نفت رتبه 451-500

شیمی دانشگاه آموزشگاه علوم چین چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه 201

دانشگاه تربیت مدرس رتبه 301-350

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه 351-400

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 451-500

مهندسی عمران دانشگاه شانگهای چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه 43

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 130

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 137

دانشگاه تربیت مدرس رتبه 146

دانشگاه صنعتی شریف رتبه 278

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی رتبه 451-500

علوم کامپیوتر دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور رتبه یک جهانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 116

دانشگاه تهران رتبه 131

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 199

دانشگاه صنعتی شریف رتبه 204

مهندسی الکترونیک دانشگاه شانگهای چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه 141

دانشگاه صنعتی شریف رتبه 166

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 174

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 272

دانشگاه تربیت مدرس رتبه 301-350

محیط زیست و اکولوژی دانشگاه واگنینگن هلند رتبه یک جهانی دانشگاه تهران رتبه 255
علوم جغرافیایی دانشگاه کلروادو بولدر آمریکا رتبه یک جهانی دانشگاه تهران رتبه 276
علم مواد دانشگاه شانگهای چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه 145

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 184

دانشگاه صنعتی شریف رتبه 212

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه 217

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 301-350

دانشگاه تربیت مدرس رتبه 351-400

ریاضیات دانشگاه شاه عبدالعزیز عربستان رتبه یک جهانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 90

دانشگاه صنعتی شریف رتبه 287

دانشگاه تهران رتبه 301-350

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رتبه 451-500

مهندسی مکانیک دانشگاه ژیانگ ژیاتونگ چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه 9

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 27

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 43

دانشگاه صنعتی شریف رتبه 75

دانشگاه فردوسی مشهد رتبه 83

دانشگاه تبریز رتبه 102

دانشگاه تربیت مدرس رتبه 142

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه 142

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی رتبه 166

دانشگاه شیراز رتبه 223

داروشناسی و سم شناسی دانشگاه هاروارد آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه 41

دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه 70

دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه 199

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی رتبه 212

فیزیک دانشگاه کالیفرنیا برکلی آمریکا رتبه یک جهانی دانشگاه صنعتی شریف رتبه 401-450
علوم گیاهی و جانوری دانشگاه کالیفرنیا داویس آمریکا رتبه یک جهانی دانشگاه تهران رتبه 228

گزارش سال 2018 نظام رتبه بندی NTU حاکی از این است که دانشگاه تهران در 14 موضوع مورد آنالیز دارای رتبه است و دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه بندی موضوعی پزشکی بالینی (Clinical Medicine)، علوم زیستی (Life Science) و داروسازی (Pharmacology) رتبه دارد.

آنالیز نظام رتبه بندی NTU در سال 2018 میلادی نشان می دهد که دانشگاه های کشور در موضوع مهندسی مکانیک حضور پررنگی دارند و 10 دانشگاه ایرانی در این موضوع دارای رتبه هستند.

بهترین رتبه دانشگاه های ایرانی متعلق به دانشگاه تهران با رتبه 9 در موضوع مهندسی مکانیک است.

همچنین در بخش زمینه های ارزیابی نیز دانشگاه تهران با رتبه 79 بهترین دانشگاه ایرانی در زمینه مهندسی است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 21 آذر 1398 بروزرسانی: 30 فروردین 1399 گردآورنده: miniset.ir شناسه مطلب: 522

به "وضعیت 9 دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی، برترینها در 14موضوع" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وضعیت 9 دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی، برترینها در 14موضوع"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید