ثبت 70 زمین لرزه در تهران در سال 1400

به گزارش مینی ست، با توجه به قرارگیری ایران در کمربند زلزله جهان، رخداد های لرزه ای زیادی در طول سال در کشور به ثبت می رسد و در سال گذشته از بین 31 استان کشور، در 11 استان بیشترین نرخ زمینلرزه به ثبت رسید و در تهران نیز 70 زلزله ثبت شد که بزرگای آن بین 2 تا 3.6 بوده است.

ثبت 70 زمین لرزه در تهران در سال 1400

به گزارش ایسنا، ایران به علت قرارگیری در کمربند لرزه خیز آلپ-هیمالیا و در محل تصادم ورقه های اوراسیا-عربستان، از نظر زمین شناسی فعال است، به گونه ای که حدود 8 درصد از زمینلرزه های دنیا و حدود 17 درصد از زلزله های بزرگ دنیا در فلات ایران رخ می دهد؛ چرا که حرکت همگرایی ورقه های زمین ساختی اوراسیا-عربستان سبب تغییر شکل فعال در ایران به عنوان یکی از لرزه خیزترین نواحی دنیا شده است.

بخش اعظم فلات ایران از نظر زمین ساختی متاثر از تغییر شکل و کوتاه شدگی ناشی از برخورد جوان ورقه های قاره ای (عمدتاً در مرز های سیاسی) است.

بیشتر زمین لرزه ها در کمربند های زاگرس، البرز، کپه داغ و یا در راستای گسل های راستالغز که مرز بلوک های وسیع و لرزه خیز را تشکیل می دهند، متمرکز است؛ بنابراین حاشیه بلوک های ایران مرکزی، آذربایجان و دریای مازندران دارای لرزه خیزی بالایی است. این بخش های لرزه خیز هم خود دارای نرخ تغییر شکل و در نتیجه اندازه لرزه خیزی متفاوت هستند.

انرژی بخشی از تغییر شکل حاصل از همگرایی، با رخداد زمین لرزه آزاد می گردد که در زاگرس برابر با 3 درصد، در البرز و کپه داغ برابر با 30 درصد و در ایران مرکزی و بلوک لوت برابر با 10 درصد است و تفاوت لرزه خیزی در بخش های مختلف پوسته ایران که حاصل ماهیت پوسته و نوع دگرریختی و اندازه تغییر شکل است، سبب شده که شدت و دوره های تکرار زمین لرزه ها نیز متغیر باشد، به این صورت که در بندر عباس و تنگه هرمز در هر دو سال یک زمین لرزه با بزرگای بیش از 6 و دو یا سه زمین لرزه با بزرگای 5 یا 6 ریشتر رخ می دهد و این در حالی است که در محدوده بم و جیرفت تنها زمین لرزه با بزرگای بیش از 6 در 5 دی 1382 ثبت شده است.

ژرفای زمینلرزه ها در پوسته ایران نیز عمدتاً کمتر از 30 کیلومتر است؛ زمین لرزه های کم عمق دارای پتانسیل تخریب بالایی هستند.

آنالیز زلزله های سال گذشته نشان می دهد که استان های بوشهر، خراسان شمالی، ایلام، کرمان خراسان رضوی خوزستان هرمزگان خراسان جنوبی فارس اردبیل و اصفهان بیشترین تعداد زمینلرزه های ثبت شده در سال 1400 را متحمل شدند.

استان تهران نیز در سال گذشته تعداد 70 زمینلرزه را تجربه نموده است که بزرگای آن بین 2 تا 3.6 بوده است.

فروردین 1400

در فروردین ماه 1400، تعداد نزدیک به 825 زمینلرزه در ایران و نواحی مرزی اتفاق افتاده است. در طول این یک ماه تعداد 15 زمینلرزه با بزرگی بیش از 4.0 در داخل کشور به وسیله مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده است.

بزرگترین این زمینلرزه ها روز 29 فروردین ماه سال 1400 با بزرگی 5.9 حوالی بندر گناوه واقع در استان بوشهر به ثبت رسید.

اردیبهشت

در اردیبهشت ماه 1400، تعداد 960 زمینلرزه رخ به ثبت رسید که از این تعداد، 11 زمینلرزه با بزرگی بیش از 4.0 بوده است. بزرگترین زمینلرزه این ماه در روز 17 اردیبهشت با بزرگی 5.5 در حوالی سنخواست استان خراسان شمالی اتفاق افتاده است.

خرداد

شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در خردادماه 1400، تعداد 850 زمینلرزه را به ثبت رساندند که تعداد 14 زمینلرزه با بزرگی بیش از 4.0 بوده است.

بزرگ ترین زمینلرزه با بزرگی 5.2 در حوالی صالح آباد استان ایلام بوده است.

تیر

در تیرماه تعداد نزدیک به 680 زمینلرزه به ثبت رسید که در این ماه تعداد 16 زمینلرزه با بزرگی بیش از 4.0 در داخل کشور به وسیله مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده است.

بزرگ ترین زمینلرزه در روز 27 تیرماه با بزرگی 5.6 در حوالی شبانکاره استان بوشهر اتفاق افتاده است.

مرداد

در مرداد ماه 1400 شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری تعداد 645 زمینلرزه را ثبت کردند که از این تعداد، 10 زمینلرزه با بزرگی بیش از 4.0 در داخل کشور به وسیله مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده است.

بزرگ ترین زمینلرزه در داخل کشور مربوط به روز 21 مردادماه با بزرگی 4.9 در حوالی عنبرآباد استان کرمان می گردد.

شهریور

بر اساس داده های شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در شهریورماه 1400، تعداد 770 زمینلرزه رخ داد که تعداد 10 زمینلرزه با بزرگی بیش از 4.0 بوده است.

در این ماه قوچان استان خراسان رضوی بزرگترین زمینلرزه را با بزرگای 5.2 در روز 22 شهریورماه تجربه کرد.

مهر

در مهرماه 1400 تعداد 740 زمینلرزه به ثبت رسید که از این تعداد 670 زلزله با بزرگی کمتر از 3.55 زمینلرزه با بزرگی بین 3 تا 4 و 13 زمینلرزه با بزرگی 4 تا 5 و 3 زمینلرزه با بزرگی بین 5 تا 6 بوده است.

در بین استان های کشور، استان خراسان رضوی با 84 زمینلرزه، چهارمحال و بختیاری با 69 زلزله و خوزستان با 58 زمینلرزه بیشترین تعداد زلزله های کشور را داشته اند.

علاوه بر آن در این مدت استان تهران 11 زمینلرزه را تجربه نموده که بزرگترین آن به بزرگی 2.7 در روز 29 مهرماه در حوالی پاکدشت بوده است.

بزرگترین زمینلره مهر ماه در روز 12 مهر با بزرگای 5.8 در حوالی قلعه خواجه استان خوزستان بوده است.

آبان

داده های شبکه های لرزه نگاری نشان می دهد که در آبان ماه 1400 تعداد 786 زلزله در کشور اتفاق افتاده است که از این تعداد 662 زلزله با بزرگی کمتر از 3 و 103 زلزله با بزرگی بین 3 تا 4 و 18 زلزله با بزرگی بین 4 تا 5 بوده، ضمن آنکه تعداد 2 زلزله با بزرگای 6 تا 7 به ثبت رسیده است.

دو زمینلرزه پیاپی به بزرگی های 6.2 و 6.3 در روز 23 آبان ماه در حوالی فین استان هرمزگان اتفاق افتاده است. این زلزله به عنوان بزرگترین زمینلرزه کشور در این ماه و بعلاوه از ابتدای سال تا به امروز به شمار می رود.

در این ماه استان هرمزگان با 205 زلزله، خراسان رضوی با 83 زلزله و کرمان با 65 زلزله بیشترین تعداد زمینلرزه را در بین استان های کشور داشته اند.

بعلاوه استان تهران 11 زمینلرزه را به خود دیده که بزرگترین آن به بزرگای 2.6 در حوالی رودهن بوده است.

آذر

شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشور در آذرماه 1400 تعداد 701 زلزله را در کشور به ثبت رساندند که بزرگترین آن زلزله ای به بزرگای 5.1 در حوالی مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان بوده است.

در این ماه استان خراسان رضوی با 94 زلزله، هرمزگان با 78 زلزله و خراسان جنوبی با 76 زمینلرزه بیشترین تعداد زمینلرزه ها را در بین استان های کشور داشته اند.

در این ماه در استان تهران 20 زمینلرزه به ثبت رسید که بزرگترین آن به بزرگای 3.3 بوده است.

دی

در دی ماه 1400 تعداد 637 زلزله در کشور ثبت و معین محل شده است که بزرگترین آن در روز 25 دی ماه 1400 با بزرگای 5.1 در حوالی سیرچ استان کرمان به ثبت رسید.

در این ماه استان خراسان رضوی با 86 زمینلرزه، کرمان با 73 زلزله و اصفهان با 58 زمینلرزه بیشترین تعداد زمینلرزه ها را در بین استان های کشور داشتند.

در تهران 11 زلزله به ثبت رسید که بزرگترین آن به بزرگای 3.5 در حوالی ارجمند رخ داد.

بهمن

شبکه های لرزه نگاری کشوری در بهمن ماه سال 1400 تعداد 598 زمینلرزه را در کشور به ثبت رساندند که بزرگترین آن با بزرگی 4.6 در روز 13 دی ماه بوده است. در این ماه بزرگترین زمینلرزه ها در روز 13 بهمن ماه با بزرگای 4.6 در حوالی کازرون استان فارس بوده است.

استان خراسان رضوی با 70 زلزله، اصفهان با 63 زلزله و اردبیل با 41 زلزله بیشترین تعداد زمینلرزه ها را در این ماه تجربه کردند.

بعلاوه در استان تهران 17 زمینلرزه به ثبت رسید که بزرگترین آن به بزرگی 3.6 در حوالی رودهن بوده است.

منبع: فرارو
انتشار: 24 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 24 اردیبهشت 1401 گردآورنده: miniset.ir شناسه مطلب: 1999

به "ثبت 70 زمین لرزه در تهران در سال 1400" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ثبت 70 زمین لرزه در تهران در سال 1400"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید