چرا باید دارچین مصرف کنیم

به گزارش مینی ست، خبرنگاران/خراسان رضوی گزارش های سازمان بهداشت جهانی بیماری افسردگی را یکی از مهم ترین بیماری های ناتوان ساز که بر اثر آن ضرر و زیان اجتماعی و مالی وسیعی به جامعه وارد می گردد، تلقی می نماید. در این گزارش تاکید شده حداقل 25 درصد از افراد جامعه ممکن است در دوره ای از زندگی به درجاتی از این بیماری مبتلا شده باشند.

چرا باید دارچین مصرف کنیم

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

میزان شیوع این بیماری در خانم ها بیشتر از آقایان ذکر شده است. محققان در پژوهشی با عنوان اثر ضدافسردگی عصاره آبی دارچین(Cinnamomum zeylanicum L) درمدل شنای اجباری در موش کوچک آزمایشگاهی آورده اند آمارهای جهانی از بهبود بیش از 57 درصد از بیماران مبتلا به افسردگی ماژور پس از استفاده از داروهای گیاهی حکایت دارد.

در این پژوهش که توسط شاهده فرحبخش، بشری هاتف، زینب اختری، زهرا بوربور و راهنمایی صحرایی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) صورت گرفته، آمده است در دلایل پاتوفیزیولوژی بیماری افسردگی اشاره شده که عدم عملکرد صحیح گیرنده ها و بازجذب کننده های مونوآمینی و پیغام آوران ثانویه مرتبط با گیرنده های این مونوآمین ها در مغز و نیز عدم ساخت و ترشح مونوآمین ها به اندازه کافی از اصلی ترین دلایل سلولی مولکولی بروز افسردگی محسوب می گردد.

محققان معتقدند که هم پوشانی وسیعی بین استرس و بیماری افسردگی وجود دارد. تحقیقات دیگری وجود دارد که نشان می دهد افزایش مزمن هورمون های گلوکوکورتیکوئیدی مانند کورتیزول در هنگام استرس مزمن و کاهش نوروژنز در ناحیه شکنج دندانه دندانه ای هیپوکمپ(که به دلیل مهار فراوری و ترشح فاکتور رشد عصبی در این ناحیه انجام می گیرد) نیز ممکن است در بروز یا شدت یابی این بیماری نقش داشته باشد.

همچنین کاهش فعالیت اپیوئیدهای درون زاد و کاهش یا افزایش در فعالیت سیستم های نوروترانسمیتری مهاری(گابا) یا تحریکی(گلوتامات) مغز و نیز کاهش فعالیت سایتوکاین های مختلف در مغز ممکن است به بروز یا افزایش شدت بیماری یاری کند.

در این مقاله آمده است داروهایی که امروز برای درمان یا کنترل افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد، به طور معمول بر اساس یافته های پاتوفیزیولوژیک مذکور طراحی و سنتز شده است که مهم تر از همه باید به داروهایی که غلظت مونوآمین ها در سیناپس را بالا نگه می دارد، مانند مهارگران بازجذب سروتونین، مهارگران تخریب مونوآمین ها(MAO inhibitors) و نیز ضد افسردگی های سه حلقه ای اشاره نمود.

به دلیل گستردگی شیوع افسردگی در جوامع مختلف تحقیقات زیادی برای سنتز داروهای ضدافسردگی جدید صورت گرفته یا در حال اجرا است؛ با این حال یافته ها نشان می دهد میزان بهبودی بیماران کمتر از نیمی از کل مراجعه کنندگان است. همین امر باعث شده تا امروز تحقیق در خصوص داروهای گیاهی که بر افسردگی مؤثر است، گسترش یابد.

پژوهشگران معتقدند اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می گردد که آمارهای جهانی از بهبود بیش از 57 درصد از بیماران مبتلا به افسردگی ماژور پس از استفاده از داروهای گیاهی حکایت دارد. در تحقیقات پیشین اثرات ضدافسردگی گیاهانی مثل گل سرخ(Rosa damasca L)، زعفران و بعضی گیاهان دیگر در مدل های حیوانی و نیز در انسان نشان داده شده است.

دارچین ضد التهاب و ضد دیابت، کاهش دهنده دلهره، وسواس و نیز اثرات ضد جنون است

در این پژوهش اظهار آمده دارچین با نام علمی Cinnamomum zeylanicum از خانواده Lauraceae با طبیعت گرم و خشک در طب سنتی کاربرد زیادی دارد. این ماده پوست خشک شده ساقه گیاه است که در مناطقی همچون جنوب هند و سریلانکا رویش داشته و بومی ایران نیست. اغلب ترکیبات موجود در پوست دارچین محلول در چربی بوده و برای آن اثرات ضددرد و تسکین دهنده گزارش شده است.

در تحقیقات جدید از عصاره آبی این گیاه نیز استفاده شده و اثرات ضدالتهابی و ضددیابتی از آن گزارش شده است. در پوست دارچین ترکیبات متعددی مانند سینامالدئید، سینامیک اسید، اوژنول، فلاندرن، سافرول، لیمونن، لینالول و مانیتول دیده می گردد.

در طب قدیم هم برای جوشانده این گیاه اثراتی مانند ضد نفخ، مدر، بادشکن، اشتهاآور، مقوی معده، ضدعفونی کننده، مسکن، ضد ورم، ضد سرفه و درمان کننده تب و لرز و برطرف بوی بد دهان و کاهش دهنده دلهره و وسواس و نیز اثرات ضد جنون گزارش شده است. در تحقیقات جدید نیز اثرات ضد درد و کاهنده قند و چربی خون و اثرات ضد استرس از عصاره این گیاه گزارش شده است.

براساس این پژوهش برای عصاره گیری پوست خشک ساقه گیاه دارچین خریداری شده از عطاری های محلی پس از تائید در هرباریوم گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در آسیاب برقی پودر شد. 100 گرم از پودر را درون یک بشر حاوی 1000 سی سی آب مقطر دو مرتبه تقطیر ریخته و به مدت 48 ساعت خیسانده شد. سپس محلول به مدت 30 دقیقه در دمای 100 درجه سانتیگراد جوشانده شد. پس از صاف کردن محلول روئی، آن را به مدت 120 ساعت در محیط آزمایشگاه با دمای 27 درجه سانتی گراد قرار داده تا آب آن تبخیر شده و عصاره خشک به دست آید.

میزان عصاره به دست آمده 500 میلی گرم به ازای هر 100 گرم پودر گیاه بود(نیم درصد). این عصاره در سالین حل شده و با دوزهای گفته شده در حجم kg/ml 10 به صورت داخل صفاقی به حیوانات تزریق می شد. حیوانات مورد استفاده در این آزمایش موش های کوچک آزمایشگاهی نر از نژاد NMRI به وزن 25 -30 گرم بود.

در روز دوم حیوانات درون ظرف آب رها شده و به مدت 6 دقیقه از حرکات آن ها فیلمبرداری می شد. دو دقیقه نخست به عنوان زمانی که حیوان برای تطابق با محیط لازم دارد، محاسبه نمی شد و در 4 دقیقه بعد تمام حرکات حیوانات آنالیز و ثبت می شد.

در این مطالعه اثر تجویز داخل صفاقی(CWE(Cinnamomum zeylanicum L بر کاهش افسردگی ناشی از استرس شنای اجباری در موش کوچک آزمایشگاهی نر آنالیز شد. مطالعه نشان داد تجویز CWE باعث کاهش افسردگی در حیوانات شد که این اثر قابل مقایسه با فلوکسیتین به عنوان داروی استاندارد ضدافسردگی بود.

از سوی دیگر اثر CWE به صورت وابسته به دوز بود و به همین دلیل می توان استدلال کرد که احتمالا اثر ضد افسردگی آن به دلیل بروز تاثیرات مرکزی جزئی از عصاره است که می تواند از سد خونی مغزی عبور نموده و با اثرات استرس ناشی از شنای اجباری مقابله نماید.

تجویز عصاره آبی دارچین باعث کاهش افسردگی در حیوانات شد

تجویز فلوکستین موجب کاهش زمان غوطه وری و افزایش معنادار زمان شنا کردن و نیز زمان مبارزه کردن در حیوانات شد. تجویز CWE در دوزهای 100 و 200 میلی گرم/کیلوگرم نیز باعث کاهش زمان غوطه وری، افزایش زمان شنا و نیز افزایش زمان مبارزه کردن شد. به طور کلی تجویز عصاره آبی دارچین باعث کاهش افسردگی در حیوانات شد که خود می تواند نشان دهنده آن باشد که عصاره این گیاه سبب افزایش حداقل یکی از نوروترنسمیترهای دخیل در افسردگی مانند سروتونین، دوپامین یا نوراپی نفرین شده است.

در پایان بایستی اشاره نمود که در تحقیق حاضر اثر عصاره آبی دارچین در کاهش افسردگی ناشی از شنای اجباری در موش کوچک آزمایشگاهی مورد تایید نهاده شد.

این پژوهش در شماره هفتادم فصلنامه گیاهان دارویی در سال 1398 منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 3 آبان 1399 بروزرسانی: 3 آبان 1399 گردآورنده: miniset.ir شناسه مطلب: 1166

به "چرا باید دارچین مصرف کنیم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا باید دارچین مصرف کنیم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید